Uručeni sertifikati za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada na bosanskom jeziku

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević uručio je sertifikate za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada na bosanskom jeziku nastavnicima i vaspitačima koji će od 21. februara ove godine izvoditi nastavu na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku.

Pripremna nastava na bosanskom jeziku biće sprovedena u po jednom odjeljenju u predškolskim ustanovama, prvom i petom razredu osnovnih škola i prvom razredu gimnazija u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i Prijepolju i ima za cilj da pripremi školske ustanove i sve učesnike u obrazovno-vaspitnom procesu za kvalitetno odvijanje nastave na bosanskom jeziku.

Spisak nastavnika i vaspitača kojima su uručeni sertifikati:

 1. Suada Hodžić
 2. Zineta Hukić
 3. Binasa Plojović
 4. Hasima Vragić
 5. Hajrudin Dazdarević
 6. Dženita Aličković
 7. Nerma Šušević
 8. Ilda Ganević
 9. Zuhra Gudžević
 10. Muamera Ukić
 11. Fikret Mujagić
 12. Amela Kijevčanin
 13. Ajsela Hadžiahmetović
 14. Enisa Jejna
 15. Rifat Omerović
 16. Džemo Hot
 17. Rifat Bihorac
 18. Nataša Prtinac
 19. Zijad Kamberović
 20. Nermin Metić
 21. Almasa Fetahović
 22. Aznaida Feti
 23. Ajlana Ramusović
 24. Dženana Raždaginac
 25. Emina Šehović
 26. Adela Karišik
 27. Mejra Hasanović
 28. Irma Latović
 29. Elvedina Karišik
 30. Emsad Jahić
 31. Maida Korać
 32. Sanela Šoljanin
 33. Sabaheta Mušina
 34. Fadil Hot
 35. Enila Smajović
 36. Bešir Camić
 37. Safeta Eminović
 38. Azra Ademović
 39. Enver Zukorlić
 40. Hadžimana Rešović
 41. Salih Tutić
 42. Ismet Dazdarević
 43. Mersiha Trtovac
 44. Amela Zejnelović
 45. Aiša Beganović
 46. Irfan Adilović
 47. Denis Šabanović
 48. Adela Papić
 49. Ismo Gicić
 50. Selma Pećanin
 51. Amor Rožajac
 52. Banina Muderizović
 53. Edin Biševac
 54. Jonuz Fejzović

Preostalim vaspitačima i nastavnicima (njih 39) sertifikati za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi na bosanskom jeziku biće naknadno uručeni.

Dodjela Sertifikata (FOTO)