Usvojen akcioni plan druge faze javne rasprave o nacrtu Deklaracije

Na osnovu člana 30. stav 1. tačka 5. i člana 46. stav 1. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na sjednici održanoj dana 28.01.2012. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU AKCIONOG PLANA DRUGE FAZE JAVNE RASPRAVE O NACRTU
DEKLARACIJE O POLOŽAJU I OSTVARIVANJU PRAVA SANDŽAČKIH BOŠNJAKA U REPUBLICI SRBIJI

I

Ovom odlukom usvaja se akcioni plan druge faze javne rasprave o nacrtu Deklaracije o položaju i ostvarivanju prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, definišu se rokovi sprovođenja planiranih aktivnosti utvrđenih ovom odlukom, način njihovog izvršenja kao i pojedinačna zaduženja članova Izvršnog odbora u cilju sprovođenja ove odluke.

II

U oblasti informisanja pristupiće se organizovanju tribine/okruglog stola na temu: MEDIJI I DEMOKRATIJA u povodu 80-te godišnjice od prvog izdanja lista „Sandžak“.
Tribina/okrugli sto, održaće se 01. februara 2012. godine u Prijepolju.
Za realizaciju ove aktivnosti zadužuje se potpredsjednik Izvršnog odbora i šef resora za informisanje Muhedin Fijuljanin, koji je dužan utvrditi satnicu i mjesto (instituciju) održavanja kao i listu učesnika.

III

U oblasti obrazovanja, pristupiće se održavanju seminara n temu: „PRAVO NA OBRAZOVANJE“.
Seminar će se održati 24. februara 2012. godine u Tutinu.
Za realiaciju ove aktivnosti zadužuju se: dr Redžep Škrijelj, šef resora za obrazovanje i Muratka Fetahović, član Izvršnog odbora, koji su dužni utvrditi satnicu i mjesto (instituciju) održavanja kao i listu učesnika.

IV

U oblasti službene upotrebe jezika i pisma pristupiće se organizovanju tribine/okruglog stola.
Tribna/okrugli sto održaće se u Sjenici između 13. i 20. februara 2012. godine.
Za realizaciju ove aktivnosti zadužuju se Mevluda Melajac, šef resora za službenu upotrebu jezika i pisma i Ahmedin Škrijelj, član Izvršnog odbora, koji su dužni utvrditi, tačan datum održavanja, satnicu i mjesto (instituciju) održavanja kao i listu učesnika.

V

U oblasti kulture, pristupiće se održavanju okruglog stola na temu: „BOŠNJAČKO KULTURNO NASLJEĐE“.
Okrugli sto održaće se između 18. i 25. februara 2012. godine u Novom Pazaru
Za realizaciju ove aktivnosti zadužuje se Ervin Ćatović, šef resora za kulturu, koji je dužan utvrditi tačan datum održavanja, satnicu i mjesto (instituciju) održavanja kao i listu učesnika.

VI

Na temu rasvjetljavanje i procesuiranje zločina počinjenih nad sandžačkim Bošnjacima tokom devedesetih godina kao i na temu održiv povratak proganih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj, organizovaće se okrugli sto u Priboju, 27. februara 2012. godine
Okrugli sto će se organizovati u saradnji sa Kancelarijom za održivi razvoj nedovolno razvijenih područja.
Za realizaciju ove aktivnosti zadužuju se predsjednik Izvršnog odbora Esad Džudžević i pomoćnik direktora Kancelarije za održivi razvoj Edib Kajević, koji su dužni utvrditi satnicu i mjesto (instituciju) održavanja kao i listu učesnika.

VII

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća organizovaće održavanje zajedničke sjednice Izvršnog odbora Vijeća sa ekvivalentnim organom Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualava (VKBI) iz Sarajeva i Izvršnim odborom BNV-a iz Crne Gore.
Sjednica će se održati u Novom Pazaru u Glavnom uredu Vijeća.
Temu, datum i termin održavanja sjednice utvrđiće predsjednik Izvršnog odbora Vijeća.

VIII

Nakon sprovodene javne rasprave o nacrtu Deklaracije o položaju i ostvarivanju prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, održaće se sjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na kojoj će pored članova Vijeća i članova Izvršnog odbora Vijeća biti pozvani i: svi bošnjački odbornici i predstavnici jedinica lokalnih samouprava u Sandžaku; predstavnici bošnjaka u republičkim institucijama (skupština, vlada, ministarstva); predstavnici NVO; predstavnici nacionalnih, državnih i političkih institucija i organizacija iz BiH; najviši predstavnci državne vlasti u Republici Srbiji itd.

IX

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Novom Pazaru,                                                                                                            PREDSJEDNIK

28.01.2012. godine                                                                                        Esad Džudžević, dipl. sociolog

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.