Vijeće dostavilo nastavne planove i programe Ministarstvu prosvjete

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća je u sklopu svojih aktivnost i rada na implementaciji prava sandžačkih Bošnjaka na obrazovanje na bosanskom jeziku, dostavio ministru prosvjete i nauke Žarku Obradoviću i predsjednici Nacionalnog prosvjetnog savjeta g-đi Dušanki Radunović prijedloge opšteg osnovnog predškolskog programa, nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, za sadržaje koji izražavaju posebnosti bošnjačke nacionalne manjine, iz oblasti historije, muzičkog vaspitanja i likovne umjetnosti, za prvi i peti razred osnovnog i prvi razred srednjeg obrazovanja i to:

Maternji – bosanski jezik,

Historija (Svijet oko nas),

Muzička kultura i

Likovna umjetnost.

Prema važećim zakonskim propisima, Zakonom o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice zagarantovano je pravo na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku.

Podsjećamo da je, prije dvije godine, 10.09.2009. godine formirana zajednička komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva prosvjete i predstavnika BNV, da je po dogovoru BNV u saradnji sa predstavnicima nadlježnih institucija, izradilo i 11.11.2009. godine dostavilo ministarstvu Elaborat o Modelu obrazovanja za sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.