Vlada Srbije dala punu podršku školstvu na bosanskom jeziku u Sandžaku

Vlada Srbije je na inicijativu ministra dr. Sulejmana Ugljanina, a na prijedlog ministra prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja dr. Tomislava Jovanovića, na jučerašnjoj sjednici usvojila zaključak o prihvatanju Izvještaja sa prijedlogom mjera za ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji.

Ono što je najvažnije, u zaključku Vlade se obrazovanje na bosanskom jeziku na predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovnom nivou, proširuje i na visokoškolske ustanove.

Vlada i Ministartsvo prosvjete će u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i Komisijom za akreditaciju, obezbjediti otvaranje odgovarajućih studijskih grupa na bosanskom jeziku.

Donošenjem ovog zaklјučka doprinosi se povećanju zakonitosti rada, pravnoj sigurnosti, pravičnosti sistema, poštovanju lјudskih i prava nacionalnih manjina, te, posebno, eliminisanju određenih negativnih pojava koje se u procesu ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine na svom maternjem jeziku dešavaju u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, proizvolјnih tumačenja zakonskih i podzakonskih akata od strane pojedinaca, kao i održavanju, dalјem razvoju i unaprjeđenju stabilnih međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji.

Izvještaj sa prijedlogom mjera za ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *