Vučić odgovorio na pismo Džudževića o problemima u školstvu na bosanskome jeziku

Generelani sekretar Vlade Republike Srbije Novak Nedić uputio je, u ime predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića, odgovor predsjedniku Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esadu Džudževiću na pismo od 7. jula 2014. godine, u kome ga obavještava da je pismo prosljeđeno je ministru prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja dr. Srđanu Verbiću na hitno rješavanje i obavezu da o tome resorno Ministarstvo obavijesti BNV.

Džudžević je, u jednim od posljednjih pisama premijeru Aleksandru Vučićuk zatražio nesmetan nastavak ostvarivanja prava na obrazovanje na bosanskom jeziku pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji.

U pismu se, između ostalog, kaže da je u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama, u gradu Novom Pazaru, i općinama Tutin i Sjenica, školske 2013/2014. godine, za pripadnike bošnjačke nacionalne zajednice organizovana nastava na bosanskome jeziku, u skladu sa zakonom, međunarodnim standardima, kao i voljom roditelja.

U skladu sa usvojenim planovima i programima, na nivoima osnovnog i srednjeg obrazovanja, nastava je izvođena u I i V razredu osnovne i u I razredu srednjih škola, i nju je, u 35 obrazovno-odgojnih ustanova, pohađalo 4 088 učenika, raspoređenih u 168 odjeljenja.

Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Srbiji, aktivno je učestvovalo u ovom procesu kao partner Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, međutim, na osnovu posljednjeg radnog sastanka predstavnika BNV sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, kao i nekoliko dopisa potpisanih direktno od strane ministra dr Srđana Verbića, Bošnjačko nacionalno vijeće izrazava veliku zabrinutost za nastavak implementacije započetog procesa obrazovanja implementacije obrazovanja Bošnjaka na maternjem jeziku, o čemu je upoznao javnost još prije mjesec dana.

Iako je Ministarstvo prosvjete bilo u zakonskoj obavezi  da  za sve učenike koji su pohađali nastavu na bosanskome jeziku obezbijedi i adekvatne javne isprave, na kraju tekuće školske godine za učenike I godine gimnazije nisu obezbijeđena svjedočanstva na bosanskome jeziku, kao propisana školska isprava o završenom razredu, čime se djeci i učenicima bošnjačke nacionalnosti dovodi u pitanje nastavak ostvarivanja prava na obrazovanje na maternjem jeziku.

Također, Bošnjačko nacionalno vijeće izrazilo je, u pismu Vučiću, veliku bojazan za u skladu sa zakonom pravovaljano sprovođenje postupka izjašnjavanja djece i učenika za jezik nastave prilikom upisa u srednje škole za školsku 2014/2015. godinu.

Bošnjačko nacionalno vijeće duboko je zabrinuto konstantnim osporavanjem prava djece i učenika bošnjačke nacionalnosti u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši na obrazovanju na bosanskome jeziku i pored izražene volje roditelja i traži od Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Vlade Srbije da to pravo obezbijedi u školskoj 2014/2015. godini.

Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je predsjednika Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića, na ispunjenje Zaključka o prihvatanju Izvještaja sa prijedlogom mjera za ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji, kojeg je Vlada Srbije usvojila 1. novembra 2013. godine.

Na kraju pisma predsjednika BNV se kaže da će Bošnjačko nacionalno vijeće učiniti sve, u okviru svojih nadležnosti, da zaštiti pravo svakog pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji na ostvarivanje Ustavom, zakonima i međunarodnim dokumentima garantovanih prava, i poziva premijera Aleksandra Vučića da, u okviru svojih nadležnosti, i on preduzme adekvatne korake u tom pravcu.

Svoje mišljenje o problemima sa kojima se suočavaju pripadnici bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji, dali su, ovih dana, i Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnik građana, na osnovu pritužbe predsjednika Vijeća Esada Džudževića.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *