Zajednički sastanak članova odbora BNV za informisanje i kulturu

Na  zajedničkom sastanku članova Odbora za informisanje na bosanskom jeziku  i Odbora za bošnjačku kulturu, održanom 07.03.2013. godine u Glavnom uredu Vijeća, kojeg je inicirao i zakazao predsjednik Esad Džudžević, razmatrani su konkretni zadaci u radu ova dva odbora.

Predsjednik je u svojoj uvodnoj riječi članovima ova dva odbora ukazao na potrebu postizanja boljih rezultata BNV-a u ovim oblastima, u skladu sa zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima, kao što su ostvareni u oblasti obrazovanja. U tom cilju dogovoreno je da akcioni planovi za realizaciju strategija za kulturu i informisanje budu završeni do 10. aprila ove godine.

Članovi odbora su na sjednici raspravljali o Kulturnom društvu “Spomenar“, koji će po prvi put biti organizator Festivala narodnog stvaralaštva nacionalnih manjina, 25.05.2013.god. u Ustanovi kulture “Palilula“ u Beogradu, i postigli dogovor o učešću na istom.

Na sastanku odbora donijet je zaključak da se vezano za prijekte Ministarstva kulture i informisanja iz oblasti kulture i projekte iz  oblasti javnog informisanja, koji su upućeni Bošnjačkom nacionalnom vijeću na mišljenje, daje načelna saglasnot za sve projekte.

Predsjednik je naglasio da je potrebno da Društvo novinara Sandžaka što prije izabere sve svoje organe u skladu sa zakonskom procedurom i Etičkim kodeksom novinara.

Kada je Društvo historičara Sandžaka u pitanju, donet je zajednički zaključak oba odbora da ovo društvo treba da odigra veoma važnu ulogu u afirmaciji bošnjačke historije i ličnosti.

Proces formiranja Senata BNV-a će također osnažiti ostvarivanje konsenzusa i opšteg zajedništva bošnjačkog naroda u Sandžaku i Srbiji. Tokom sjednice bilo je riječi  i o inicijativi Vijeća za obnavljanje rada Društva pisaca Sandžaka.

Na sastanku je zaključeno da pažnja Odbora za kulturu treba biti usmjerena na rad Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka, što podrazumijeva konkretizovanje i realizaciju svih onih projekata zbog kojih je Zavod i osnovan krajem prošle godine.

Prenošenje osnivačkih prava nad kulturnim ustanovama od posebnog značaja za Bošnjake na Bošnjačko nacionalno vijeće će u znatnome olakšati rad zavoda. Njegov uspjeh će ovisiti od brzine realizacije ovog procesa, za što će biti potrebna i saradnja lokalnih samouprava.

Na sastanku je izraženo mišljenje da  je u oblasti informisanja na bosanskom jeziku primjetno da u medijima i na zvaničnim web sajtovima javnih institucija u Sandžaku ne postoji pružanje informacija javnosti na ovom jeziku.

Jedan od zadataka Odbora za informisanje biće rad na konkretnim projektima koji će informisanju na bosanskom jeziku u mjestima gdje su Bošnjaci većinsko stanovništvo dati relevantnost koja mu pripada.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.