ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDIO DA MINISTARSTVO PROSVJETE KRŠI PRAVA BOŠNJAKA

Zaštitnik građana Republike Srbije je, na osnovu pritužbe Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u preporuci od 8.12 .2015 utvrdio da je Ministarstvo prosvjete  prekršilo zakon odbijanjem zahtjeva OŠ „Selakovac“ za promjenu naziva škole.

U svojoj Preporuci, Zaštitnik građana ističe da Ministarstvo nevršenjem svojih poslova, grubo krši prava Bošnjaka,  i preporučuje  Ministarstvu da bez bilo kakvog odlaganja da saglasnost na promjenu naziva osnovne škole „Selakovac“ .

Bošnjačko nacionalno vijeće je 2013. godine proglasilo OŠ „Selakovac“ za ustanovu od posebnog značaja za obrazovanje Bošnjaka i dalo preporuku da ova škola nosi ime Avda Međedovića, najvećeg bošnjačkog epskog pjesnika koji se izučava na Harvardu i Kembridžu.

Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća da je zbog sličnog ignorisanja prava Bošnjaka od strane državnih organa, BNV napustilo Radnu grupu za izradu Akcionog plana za manjine, odnosno odlučilo da sačini svoj prijedlog Akcionog plana u kojem će posebna pažnja biti posvećena pravu Bošnjaka na obrazovanje na svom maternjem, bosanskom jeziku.

Bošnjačko nacionalno vijeće će insistirati na ostvarivanju svih prava Bošnjaka koja su garantovana Ustavom i zakonima Srbije i u tom smislu će u narednom periodu nastaviti  aktivnosti za promjenu  naziva osnovnih škola u Sandžaku u kojima se nastava izvodi na bosanskom jeziku.

_____________________________________________________________________________________

OMBUDSMAN FOUND THAT MINISTRY OF EDUCATION VIOLATES THE   RIGHTS OF BOSNIAKS

 

Ombudsman of Republic of Serbia, based on the complaint of the Bosniak National Council, at the recommendation from 8.12.2015 found that the Ministry of Education violated the law by rejecting the elementary school “Selakovac” to rename the school.

In its recommendation, the Ombudsman points out that the Ministry, by failing to perform its duties, grossly violates the rights of Bosniaks, and recommends that the Ministry without any delay give the approval of the name change of elementary school “Selakovac”.

The National Council in 2013 declared the elementary school “Selakovac” for the institution of special importance for the education of Bosniaks and gave a recommendation that school carries the name of Avdo Medjedovic, the largest Bosniak epic poet who is studied at Harvard and Cambridge.

The Bosniak National Council reminds that due to similar ignoring of rights of Bosniaks by state authorities, the Council left the Working Group for drafting of Action plan for minorities, and decided to make its own proposal of Action Plan in which special attention will be given to the rights of Bosniaks on education in their native, Bosnian language.

The Bosniak National Council will insist on achievement of all rights of Bosniaks which are guaranteed by the Constitution and laws of Serbia, and in that regard in future will continue activities for the change of names of elementary schools in Sandzak where education is in Bosnian language.

Mišljenje – Zaštitnik građana – OS Selakovac

Mišljenje – Zaštitnik građana – OS Selakovac (ENG)

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *