Zatraženo poštovanje prava na obrazovanje na bosanskom jeziku

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkog mandatu zatražio je od ministra prosvjete Žarka Obradovića poštovanje prava na obrazovanje na bosanskom jeziku za sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji.

Ističući da je u okviru priprema za polaganje završnog ispita – male mature u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2010/2011. godinu, Ministarstvo prosvjete izdalo predviđene zbirke zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i iz matematike, pored srpskog i na jezicima sedam nacionalnih manjina – hrvatskom, mađarskom, albanskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i bugarskom jeziku, Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća zatražio je od ministra Obradovića da iste budu štampane i na bosanskom jeziku.

U zahtjevu upućenom ministru prosvjete Žarku Obradoviću se kaže da je prema važećim zakonskim propisima, Zakonom o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, u Republici Srbiji pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice zagarantovano pravo na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku. U zahtjevu se, također, napominje da je Zakonom o zabrani diskriminacije, regulisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije, odnosno da je istim zakonom propisana zabrana diskriminacije po svim, kao i po nacionalnom osnovu.

“S obzirom da zbirke zadataka, u skladu sa zakonom i obavezujućim međunarodnim dokumentima, nisu štampane na bosanskom jeziku, na taj način najdrastičnije je povrijeđeno i onemogućeno ostvarivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, čime su sandžački Bošnjaci dovedeni u diskriminatorski položaj”, kaže se, između ostalog, u dopisu Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kojim se poziva Ministarstvo obrazovanja da otkloni uočene nedostatke i u skladu sa zakonom štampa zbirke zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i iz matematike i na bosanskom jeziku, kako je to učinjeno i na ostalim manjinskim jezicima.

U Novom Pazaru,                                      Sekretar
08.02.2011.godine                                Alma Husić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.