Završen prijedlog standarda postignuća učenika za bosanski jezik

Grupa za razvoj standarda postignuća za bosanski jezik danas je održala sastanak sa predstavnicima Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kojem su ispred Zavoda prisustvovale Jelena Najdanović-Tomić, rukovodilac Centra za standarde i Tanja Trbojević, savjetnica u Centru za ispite.

Na sastanku je uvtđeno da je prijedlog standarda postignuća za bosanski za drugi ciklus u skladu sa kvalitetima izrade standarda te potrebama savremenog obrazovnog procesa.

Također su utvrđeni i rokovi za sljedeće faze u aktivnostima Grupe za razvoj standarda, a prije svega izrada upitnika za nastavnike bosanskog jezika koji će davati mišljenje na izrađeni prijedlog standarda, anketiranje nastavnika, te obrada podataka dobijenih iz anketiranja. Nakon  dobijenih mišljenja od stručne javnosti, sljedi faza usaglašavanja prijedloga standarda te usvajanje istih od strane Nacionalnog prosvjetnog savjeta.

Između ostalog, na sastanku je bilo riječi i o standardima za bosanski jezik za srednju školu koji će bit razvijeni u okvru budućih projekata Zavoda za vrednovanje kvaliteta.

Standardi za bosanski jezik će opisivati šta djeca znaju, umiju i mogu na kraju jednog perioda obrazovanja i veoma su važni za dostupnost i pravednost u obrazovanju.  Oni će biti putokaz za sve nastavnike koji rade sa djecom koja uče bosanski jezik, odnosno šta to djeca na kraju svog osnovnog školovanja treba da znaju iz bosanskog jezika.

Standardi će biti osnov za završni ispit  koji će učenici polagati na maternjem bosanskom jeziku i doprinijet će kvalitetu znanja učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.