Vijeće nezadovoljno Uredbom o regionalizaciji

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na sjednici održanoj 4. januara 2010. godine, analizirao je Uredbu Vlade Republike Srbije o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica, kojom su utvrđeni tzv. statistički regioni u Republici Srbiji, i u vezi sa tim izdaje sljedeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Bošnjačko nacionalno vijeće smatra da je Uredba Vlade Republike Srbije o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica, kojom su utvrđeni tzv. statistički regioni u Republici Srbiji, usvojena na sjednici Vlade 24. decembra 2009. godine, protivna Ustavom, Zakonom i međunarodnim dokumentima zagarantovanim pravima pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji.

Navedenom uredbom područje Sandžaka podijeljeno je između dva statistička regiona, na taj način da su Novi Pazar i Tutin pripojeni regionu Centralne Srbije, a Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica regionu Zapadne Srbije. Na taj način u velikoj mjeri dovedeno je u pitanje djelotvorno, efikasno i zadovoljavajuće ostvarivanje manjinskih prava sandžačkih Bošnjaka, shodno Ustavu Republike Srbije, Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Okvirnoj konvenciji o pravima manjina i Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, a koje propisuju zabranjivanje svih mjera koje bi prouzrokovale vještačko mijenjanje nacionalnog sastava stanovništva na područjima gdje pripadnici nacionalnih manjina žive tradicionalno i u značajnom broju i koje otežavaju uživanje i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina.

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća s tim u vezi uputio je pismo predsjedniku Vlade Republike Srbije, Mirku Cvetkoviću, sa zahtjevom da na prvoj narednoj sjednici Vlada Srbije usvoji izmjene i dopune Uredbe na taj način da šest  sandžačkih opština (Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica, Tutin i Novi Pazar) u kojim tradicionalno i u značajnom broju žive pripadnici bošnjačke nacionalne manjine, budu u sastavu jednog regiona i sačinjavaju jednu oblast, u skladu sa Zakonom.

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća uputio je poziv predstavnicima svih političkih partija sa područja Sandžaka koje imaju svoje predstavnike u Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije da podrže pomenuti zahtjev i od Narodne skupštine i Vlade Srbije traži ispunjenje datih obećanja i garancija da sve sandžačke opštine budu u istom regionu.

Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća javnost da je Izvršni odbor Vijeća 27. juna 2009. godine usvojilo Deklaraciju o položaju sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji kojom se, radi što efikasnije i djelotvornije realizacije manjinskih prava sandžačkih Bošnjaka, traži stvaranje neophodnih uslova, ustavnih i zakonskih, da u procesu decentralizacije i regionalizacije, odnosno nove teritorijalne organizacije Republike Srbije, opštine Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Prijepolje i Priboj budu u sastavu jednog regiona.

U Novom Pazaru,                         predsjednik  Izvršnog odbora Vijeća
04.01.2010.godine                        Esad Džudžević, dipl. sociolog

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.