Monthly Archives: Mart 2012

Urušavanje Bedema novopazarske tvrđave

Šef resora za kulturu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, prof. dr. Ervin Ćatović, uputio je danas ministru kulture Predragu Markoviću pismo u kojem se između ostalog kaže:

Proglas bošnjačkom narodu i svim građanima Sandžaka

Na press konferenciji Izvršnog odbora Vijeća, održanoj 29. marta 2012. godine u prostorijama Glavnog ureda u Novom Pazaru, predstavljen je Proglas bošnjačkom narodu i svim građanima Sandžaka.

Najava press konferencije Izvršnog odbora Vijeća

U četvrtak, 29. marta 2012. godine sa početkom u 13 sati u prostorijama Glavnog ureda Vijeća održaće se press konferencija Izvršnog odbora Vijeća.

Predsjednik BNV o Bošnjačkoj rezoluciji

Rezolucija Bošnjačkog nacionalnog vijeća odgovor je i stav na izazove kojim je bošnjački narod u Sandžaku izložen u posljednjih stotinu godina od 1912. godine, od kada je Sandžak u sastavu Srbije (i Crne Gore).

Zajednička sjednica tri vijeća odložena iz sigurnosnih razloga

U konsultacijama predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca iz Sarajeva prof. dr. Nedžada Mulabegovića, predsjednika Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori akademika Šerba Rastodera i predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji Esada Džudževića, dogovoreno je da se Deklaracija o položaju i pravima Bošnjaka u Sandžaku/Srbiji i Crnoj Gori i odnosima sa Bosnom i Hercegovinom potpiše u Sarajevu, nakon održavanja lokalnih i parlamentarnih izbora u Srbiji.

Najviše bošnjačke institucije tri države potpisuju Deklaraciju

Zajednička sjednica tri najviše bošnjačke predstavničke institucije, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca iz Sarajeva, Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori i Bošnjačkog nacionalnog vijeće u Srbiji održaće se u prostorijama Glavnog ureda Vijeća, u Novom Pazaru 24. marta 2012. godine.

Novi dvobroj Bošnjačke riječi

Iz štampe je izašao novi dvobroj (24-25) časopisa za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka “Bošnjačka riječ”.

Novi dvobroj časopisa uskoro će u PDF formatu biti objavljen na sajtu izdavača Centra za bošnjačke studije www.cbs.rs a na ovoj adresi možete naći i prelistati sve do sada objavljene brojeve.

Godina bošnjačkog kulturnog nasljeđa u Srbiji

Bošnjačko nacionalno vijeće je, na sjednici Izvršnog odbora od 10.03.2012.godine, donijelo odluku da 2012. godinu proglasi “Godinom bošnjačkog kulturnog nasljeđa u Srbiji“.

Zajednička sjednica Vijeća Bošnjaka Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i narodni poslanik Esad Džudžević, uputio je pismo prof. dr. Nedžadu Mulabegoviću, predsjedniku Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine i akademiku Šerbu Rastoderu, predsjedniku Bošnjačkog nacionalnog vijeća Crne Gore, u kojem se kaže:

Glavni odbor SDA Sandžaka podržao Rezoluciju BNV

Glavni odobor Stranke demokratske akcije Sandžaka na sjednici održanoj 3. marta 2012. godine podržao Rezoluciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća.