TAKMIČENJE IZ BOSANSKOG JEZIKA I JEZIČKE KULTURE

TAKMIČENJE IZ BOSANSKOG JEZIKA I JEZIČKE KULTURE

U organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća održavaju se takmičenje iz bosanskog jezika i jezičke kulture za učenike osnovnih škola.

Takmičenje iz bosanskoga jezika ima za cilj da afirmiše najkvalitetnije rezultate u nastavi bosanskoga jezika i jezičke kulture, da podstakne učenike na sticanje trajnijih lingvističkih znanja o maternjem jeziku, kao i da razvije saznanje o značaju književnog jezika i jezičke kulture.

 

Testovi sa prethodnih takmičenja:

V razred – TEST-2015_Bosanski jezik

VI razred – TEST-2015_Bosanski jezik

 

V razred TEST-2016_Bosanski jezik

VI razred TEST-2016_Bosanski jezik 

VII razred TEST-2016_Bosanski jezik