BNV TRAŽI DA SE USVOJI NOVI MANJINSKI AKCIONI PLAN I DA MEĐUNARODNA ZAJEDNICA USPOSTAVI POSEBNE MISIJE ZA SANDŽAK

Bošnjačko nacionalno vijeće na svojoj posebnoj sjednici, održanoj 01.04. 2016. godine, jednoglasno je donjelo odluke kojima traži da Vlada Srbije usvoji novi manjinski Akcioni plan i da međunarodna zajednica uspostavi posebne misije za Sandžak u cilju sprečavanja konflikta kako bi se zaustavilo dalje zastrašivanje i prijetnje Bošnjacima, ali i preventivno onemogućio novi talas državnog terora, zločina i etničkog čišćenja u Sandžaku.

Činjenica da je Vlada Srbije odbila da u Akcioni plan uvrsti zločine nad Bošnjacima Sandžaka pokazuje njenu jasnu namjeru da zločince neće procesuirat, privesti pravdi i kazniti. Takav odnos Vlade Srbije prema bošnjačkim žrtvama u Sandžaku predstavlja jasnu poruku svim srpskim ekstremistima i nekažnjenim ratnim zločincima, da će svaki zločin nad Bošnjacima Sandžaka ostati nekažnjen ili će biti nagrađen.

ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA IZRADU NOVOG AKCIONOG PLANA..

ODLUKA O POLOŽAJU BOŠNJAKA  U SANDŽAKU..

U svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača odluke je vijećnicima obrazložio Ahmedin Škrijelj sekretar Vijeća.
Obraćanje sekretara Vijeća Ahmedina Škrijelja:

“Uvaženi predsjedniče, poštovani članovi Odbora Vijeća i organizacija koje imaju konslutativno-participativni status u Vijeću, dame i gospodo vijećnici,

Razlozi za donošenje ovih odluka, sadržani su u činjenici da su Bošnjaci narod koji je u periodu od 1990. do 2000. godine bio izložen etničkom čišćenju i organiziranom državnom teroru od strane Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, i narod nad kojim je izvršen genocid u Srebrenici. Činjenica da su izvršioci zločina nad Bošnjacima u Sandžaku i Bosni ostali nekažnjeni i da su i dalje aktivni pripadnici u policiji, vojsci i drugim službama bezbjednosti Srbije ili su pod njihovom direktnom zaštitom, predstavlja objektivnu opasnost za Bošnjake koji u policiji, vojsci i drugim službama bezbjednosti Srbije vide neprijateljsku prijeteću oružanu silu. Tome u prilog govore i izjave predsjednika i premijera Srbije koji su nakon izricanja presude Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, pokazali razumijevanje i blagonaklonost za sve zločine koje su počinili Radovan Karadžić i srpske snage tokom stvaranje Republike Srpske.

Podsjećam, da je Republika Srbija, presudom Međunarodnog suda pravde od 26. februara 2007. godine, proglašena krivom jer je prekršila Konvenciju o genocidu time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da spriječi genocid.

Takođe, Republika Srbija odbila je da, na prijedlog Bošnjačkog nacionalnog vijeća, narodnih poslanika SDA Sandžaka, Lige socijaldemokrata Vojvodine i narodne poslanice Demokratske stranke u Narodnoj skupštini, usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Podsjećam da predstavnici Vlade Srbije, kao svoj najveći spoljno polički uspjeh, navode to što su uz pomoć veta Rusije spriječili usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Savjetu sigurnosti UN.

Odnos državnih organa prema Bošnjacima ogleda se i u činjenici da je Vlada Republike Srbije, iz manjinskog Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji, izbacila sve zločine nad Bošnjacima, čime je pokazala jasnu namjeru da ne želi da zločince procesuira, privede pravdi i kazni. Takav odnos Vlade Srbije prema bošnjačkim žrtvama u Sandžaku predstavlja jasnu poruku svim srpskim ekstremistima i nekažnjenim ratnim zločincima, da će svaki zločin nad Bošnjacima Sandžaka ostati nekažnjen ili će biti nagrađen.

Odbijanje da se u Akcioni plan uvrste zločini nad Bošnjacima Sandžaka predstavlja legalizaciju zločina i etničkog čišćenja nad Bošnjacima u Sandžaku, zbog toga je i neophodno usvajanje novog Akcionog plana, ali i potpuno novi pristup u procesu njegove izrade i usvajanja.

U skladu sa tim, naoružani četnici (srpske fašističke dobrovoljačke formacije) uz podršku žandarmerije i drugih specijalnih jedinica policije Srbije su, 22. 03. 2016. godine u Novom Pazaru, u navodnoj ulozi navijača Fudbalskog kluba „Crvena Zvezda”, koga kontroliše Vlada Srbije, isticali fašistička obilježja, veličali ratne zločince i zločine nad Bošnjacima i upućivali genocidne prijetnje bošnjačkom narodu u Sandžaku.

Četnici, kao sastavni dio srpskih snaga, policije Srbije, vojske Jugoslavije i državne bezbjednosti Srbije, učestvovali su u najsvirepijim zločinima nad Hrvatima u Hrvatskoj, Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Albancima na Kosovu, ali su i kao sastavni dio ruskih snaga učestvovali u ratu u Ukrajini, za Bošnjake predstavljaju objektivnu i konstantnu prijetnju po život.

Oslobađajuća prvostepena presuda Haškog tribunala Vojislavu Šešelju, dodatno uliva strah i nesigurnost kod Bošnjaka.

Imajući u vidu, da se policija i drugi državni organi stavljaju u funkciju demonstracije sile i zastrašivanja Bošnjaka i podrške ekstremnim nacionalističkim i četničko-faštističkim grupacijama, kao i sve učestalije nekažnjeno ispoljavanje mržnje i netrpeljivosti prema Bošnjacima, jasan je signal za mogući dolazak Vojislava Šešelja u Novi Pazar i Sandžak, kao uvod u ponovno sprovođenje organiziranog državnog terora i novi talas etničkog čišćenja nad Bošnjacima u Sandžaku.

Izvještaj Minority Rights Group International za 2014. i 2015. godinu, u kome se Bošnjaci u Sandžaku, Albanci u Preševskoj dolini, Hrvati u Vojvodini i Romi označeni kao narodi pod prijetnjom za nestajanjem, samo je još jedan od pokazatelja kojima se konstatuje da je položaj Bošnjaka u Sandžaku izuzetno težak i neodrživ.

Imajući u vidu sve naprijed navedene činjenice, Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, ima obavezu da hitno i bez odlaganja preduzme odgovarajuće korake i mjere kako bi obezbijedilo zaštitu bošnjačkog stanovništva u Sandžaku.

Iz tih razloga, a polazeći od uloge, interesa, ovlašćenja i autoriteta međunarodnih institucija i organizacija, navedenih u članu 4. prijedloga Odluke po drugoj tački dnevnog reda, u pogledu sprečavanja konflikata, zaštite manjinskih naroda od raznih vidova terora, represije i asimilacije, uspostavljanja vladavine prava, kao i njihovo čvrsto antifašističko opredjeljenje, nedvosmisleno proizilazi da jedino uz njihovo aktivno i stalno prisustvo u predloženom obliku u Sandžaku, Bošnjaci se mogu osjećati sigurnim i bezbjednim.

Kako je to predloženo ovom Odlukom, Bošnjačko nacionalno vijeće traži da Savjet sigurnosti UN bez odlaganja obezbijedi u Sandžaku prisustvo međunarodnih snaga za sprečavanje konflikta a da Evropska unija, Savjet Evrope i OEBS uspostave svoje posebne posmatračke misije za Sandžak, a sve sa ciljem da se spriječi konflikt i zaštiti bošnjački narod u sjevernom dijelu Sandžaka koji se nalazi pod upravom Srbije

Poštovani Vijećnici, pozivam Vas da podržite usvajanje predloženih odluka po prvoj i drugoj tački dnevnog reda i na taj način omogućite da Bošnjačko nacionalno vijeće pokrene rješavanje i realizaciju ovih pitanja od presudnog značaja za budućnost i opstanak Bošnjaka na prostoru Sandžaka.

Hvala.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.