Bosanski mora postati obavezan u školama

Maternji jezik mora imati status obaveznog a ne izbornog nastavnog predmeta – zaključeno na sastancima Odbora za obrazovanje i direktora škola.

Nakon prikupljanja podataka o broju učenika koji pohađaju nastavu predmeta Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture u opštinama Novi Pazar, Sjenica i Tutin, te njihove podrobne analize, Odbor za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća organizovao je sastanke sa direktorima osnovnih škola. U Novom Pazaru sastanak je održan u srijedu 12. ovog mjeseca, u Tutinu narednog dana, a u Sjenici će se održati ovih dana.

Na sastancima je konstatovano, i od strane direktora i od predstavnika Vijeća, da, kada je u pitanju nastava bosanskog jezika, stanje nije zadovoljavajuće. Ključni problem, po ocjeni svih, jeste status bosanskog jezika kao izbornog nastavnog predmeta. Po ko zna koji put je zaključeno da se to mora promijeniti i da maternji jezik mora imati status obaveznog nastavnog predmeta, a iznijet je i prijedlog da se primijeni model dvojezične nastave.  Zajednička je ocjena da treba preduzeti sve potrebne mjere da se nastava bosanskog jezika unaprijedi, a prvi korak ka tome je ponovna inicijativa Ministarstvu prosvjete o izmjeni Pravilnika o nastavnim planovima, kojom bi se propisalo da se predmet Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture izučava kao obavezni nastavni predmet, što su već u više navrata podržali svi sSavjeti nacionalnih manjina u Srbiji.

Zakjučeno je, takođe, da BNV organizuje sastanak sa svim relevantnim faktorima u oblasti obrazovanja, koji mogu doprinijeti da se realizuje promjena statusa bosanskog jezika i unaprijedi njegova implementacija u obrazovnom procesu. Na taj sastanak biće pozvani Ministar prosvjete Žarko Obradović sa svojim saradnicima, predstavnici Zavoda za unaprjeđivanje obrazovanja i vaspitanja, predsjednik Prosvjetnog nacionalnog savjeta Aleksandar Jovanović, predstavnik nacionalnih manjina u Prosvjetnom nacionalnom savjetu, dr. Sefedin Šehović, predstavnici Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, direktori i pedagozi osnovnih škola, predstavnici Školske uprave, predstavnici katedri za bosanski jezik sa oba novopazarska univerziteta i, naravno, članovi Odbora za obrazovanje BNV.

Takođe je zaključeno da u rješavanju postojećih problema treba zatražiti pomoć i od ministra za ljudska i manjinska prava, Svetozara Čiplića, kao i od republičkog ombutsmana, Saše Jovanovića.

Dok se ne realizuju potrebne promjene, svi direktori su se složili da treba ozbiljnije pristupiti realizovanju postojećoh nastavnih programa i aktivnije animirati građane za značaj izučavanja bosanskog jezika u očuvanju nacionalnog identiteta.

Na sastancima je dogovoreno da se, u okviru projekata BNV, od naredne školske godine organizuju takmičenja učenika u poznavanju bosanskog jezika i nacionalne kulture, a da se u okviru aktivnosti vezanih za proslavu 11. maja – Dana bošnjačke zastave, za ovu, kao i za naredne godine, organizuju smotre recitatora i likovni i literarni konkursi na temu nacionalne kulture Bošnjaka. U organizacioni odbor za realizovanje ovog projekta škole su akreditovale po dva svoja člana.

Dogovoreno je, takođe, da se već od marta mjeseca, u zajedničkoj organizaciji BNV i   Ministarstva prosvjete, krene sa realizacijom ciklusa seminara za učitelje i nastavnike bosanskog jezika, a da se istovremeno, takođe u dogovoru sa Ministarstvom prosvjete, obnove stari i raspišu novi konkursi za izradu udžbenika za bosanski jezik za VII i VIII razred.

Muratka Fetahović

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.