Delegacija BNV u zvaničnoj posjeti BiH

Visoka delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća boravila je, u petak 25. juna, u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini i tom prilikom razgovarala sa ministrom obrazovanja Kantona Sarajevo g-dinom Safetom Kešom i njegovim saradnicima.

Tema razgovora bila je implementacija Modela obrazovanja na bosanskom jeziku za sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji. U delegaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koju je predvodio predsjednik Izvršnog odbora Esad Džudžević, bili su i potpredsjednik IO Muhedin Fijuljanin, dr. Redžep Škrijelj i Zaim Hadžisalihović.

Upoznajući ministra Keša sa dosadašnjim tokom ostvarenja prava na obrazovanje na bosanskom jeziku u Srbiji, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević je kazao da su Bošnjaci u Srbiji pravo na obrazovanje na svom maternjem jeziku počeli ostvarivati od 2004. godine, kroz „Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture“ kao izborni nastavni predmet. U tom periodu, kako je naveo Džudžević, širom Sandžaka održana je serija seminara o načinu sprovođenja nastave bosanskog jezika, koji je do sada u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju uveden u nastavu do VII razreda osnovne škole.

Naglašavajući značaj implementacije obrazovanja na bosanskom jeziku na području cijele Republike Srbije, Džudžević je istakao da je Bošnjačko nacionalno vijeće izradilo Model obrazovanja za sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji koji predviđa uvođenje nastave na bosanskom jeziku kroz tri varijante. Prema prvom rješenju bosanski jezik bio bi uveden u kompletnu nastavu u svim sredinama, u skladu sa zakonom. Drugo rješenje predviđa dvojezičnu nastavu, a u sredinama u kojima se ne bi mogla primjeniti jedna od prethodne dvije varijante, i dalje bi bio zastupljen Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture kao izborni nastavnipredmet.

Ministar obrazovanja Kantona Sarajevo Safet Kešo izrazio je zadovoljstvo upriličenom posjetom Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dajući podršku ostvarenju nacionalnih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji. On je kazao da se sistemskim rješenjem nacionalnih prava jednog naroda na najbolji način dolazi do trajnih rješenja. U vezi sa daljim ostvarenjem prava na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku Bošnjaka u Srbiji, ministar Kešo je kazao da će nadležni organi Bosne i Hercegovine pružiti svu potrebnu pomoć predstavnicima Bošnjaka u Srbiji, te je u tom smislu predložio formiranje posebne radne grupe koja bi u narednom periodu razmotrila sve modalitete te pomoći, ističući da je njegovo ministarstvo otvoreno za punu saradnju u tom pravcu. On je kazao da će stručne službe ministarstva proučiti Model obrazovanja za sandžačke Bošnjake, kao i zakonsku regulativu u toj oblasti u Republici Srbiji, i na osnovu svega toga konkretizirati naredne svoje korake i oblike pomoći svojim sunarodnicima u Sandžaku.

Tokom razgovora potencirano je i pitanje izdavanja potrebnih sertifikata od nadležnih bosansko-hercegovačkih institucija za izvođenje nastave na bosanskom jeziku, u vezi sa čim je predloženo da se to pitanje riješi kroz institucije sistema dvije zemlje i u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu.
„Mi smo otvoreni za saradnju i sigurno je da ćemo na ovakav način, dogovorno, iznaći rješenja za mnoge probleme i pitanja i na taj način doprinjeti daljem procesu uspostavljanja saradnje i prijateljskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije“, naglasio je, između ostalog, ministar Kešo.

Učesnici razgovora dogovorili su novi sastanak na kome će biti pozvani i drugi zvaničnici u oblasti obrazovanja i kulture, a na kojem bi trebalo da budu postignuti i konkretniji dogovori. Tokom razgovora zaključeno je da se u cilju realizacije određenih projekata u narednom periodu intenzivira saradnja kako dvije zemlje, tako i između institucija BiH i predstavnika bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, a kao jedan od prvih projekata potenciran je Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka, čiji eleborat će, između ostalog, biti i tema narednog sastanka.

Na sastanku će, kako je najavljeno, biti pozvani predstavnici Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta, Kulturne zajednice „Preporod“, eminentni stručnjaci u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i ministar kulture BiH Emir Hadžihafizbegović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.