Džudžević pozvao na odgovornost predsjednika opštine Priboj

Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća gospodin Esad Džudžević uputio je pismo predsjedniku opštine Priboj gospodinu Lazaru Rvoviću u kome se kaže:

“Podsjećam Vas da sam pismo iste sadržine uputio gospodinu Milenku Milićeviću tadašnjem predsjedniku opštine Priboj, dana 05.01.2005.godine.

Želim skrenuti Vašu pačnju na zakonsku obavezu lokalne samouprave u vezi sa primjenom Člana 11. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/02) u kojem se kaže:

“Jedinica lokalne samouprave će obavezno uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenat pripadnika te
nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima posljednejg popisa stanovništva.”.

Podsjećam Vas da Zakon o lokalnoj samoupravi (“SL. glasnik RS”, br. 9/02) u članu 18. kaže: “Opština je odgovorna da, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom stara se o zaštiti i ostvarivanju ličnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i etničkih grupa i utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine.”

Pošto su se stekli svi uslovi za primjenu odredaba oba zakona, molim Vas da učinite sve što je u Vašim zakonskim ingerencijama kako bi omogućili
Bošnjacima na teritoriji Vaše opšine da uživaju sva svoja Ustavom i zakonima garantovana prava, a što je u interesu svih gra|ana i države u kojoj živimo.

Naime, potrebno je da u Statut opšine izvršite izmjene i dopune na način da bosanski jezik i latinično pismo budu uvedeni u ravnopravnu službenu upotrebu i sljedeći tekst: “Na teritoriji opštine Priboj u službenoj upotrebi su ravnopravno srpski i bosanski jezik i ćirilično i latinično pismo”, kaže se u pismu.

Pismo slične sadržine upućeno je i Ministru za ljudska i manjinska prava gospodinu Svetozaru Čipliću, kao i Zaštitniku građana gospodinu Saši Jankoviću.
Ovom prilikom Bošnjačko nacionalno vijeće skreće pažnju svim Bošnjacima u Priboju i drugim sandžačkim opštinama da je upis u posebne biračke spiskove nacionalnih manjina izuzetno važan u procesu ostvarivanja nacionalnih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji i da se upis može regularno izvršiti jedino neposredno u Opštinskoj upravi ili kod ovlašćenih lica Bošnjačkog nacionalnog
vijeća.

U Novom Pazaru,                           sekretar
16.02.2010.godine                       Alma Husić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.