Konkurs – literarni

 

Bošnjačko nacionalno vijeće u okviru programa obilježavanja 11. maja – Dana bošnjačke nacionalne zastave, a u cilju afirmacije nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka raspisuje

  

L I T E R A R N I   N A G R A D N I   K O N K U R S
“Zavičaju, želim da ti kažem…“

 

Bošnjačko nacionalno vijeće raspisuje literarni nagradni konkurs na temu “Zavičaju, želim da ti kažem” za učenike V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

Konkurs će biti otvoren od 19. aprila do 05. maja 2017. godine.

Stručni žiri odabrat će tri najuspješnija rada iz dvije kategorije i njihovi autori će biti nagrađeni vrijednim nagradama na svečanosti koja će biti organizirana 15. maja 2017. godine u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru.

I kategorija – učenici V i VI razreda

II kategorija – učenici VII i VIII razreda

 

NAGRADE:

 • prva nagrada – stipendija u iznosu od 60.000,00 RSD na godišnjem nivou
 • druga nagrada – laptop
 • treća nagrada – tablet računar

 

PROPOZICIJE LITERARNOG KONKURSA:

 1. Konkurs je anoniman;
 2. Na konkursu mogu učestvovati učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku;
 3. Rad mora biti na bosanskom jeziku i napisan latiničnim pismom;
 4. Radove slati u 5 (pet) štampanih primjeraka na kojima mora biti ispisana šifra i kategorija u gornjem desnom uglu;
 5. Pored konkursnih radova, u posebnoj zatvorenoj koverti na kojoj je ispisana šifra konkursnog rada i kategorija, dostaviti rješenje šifre (podatke za autora: ime i prezime, razred, naziv i mjesto škole, ime nastavnika/ice i kontakt telefon).
 6. Ni na jednoj koverti ne smije biti napisano ime autora;
 7. Radove slati poštom ili lično dostaviti na adresu:

Bošnjačko nacionalno vijeće, ulica: 28. novembra bb, 36300 Novi Pazar

sa naznakom: Za literarni konkurs

 • Radovi koji nisu poslati na gore navedeni način ili poslije datog roka neće biti razmatrani.