Misija OEBS-a u posjeti Bošnjačkom nacionalnom vijeću

U utorak, 22. septembra 2015.godine Bošnjačko nacionalno vijeće posjetio šef Misije OEBS-a u Srbiji  NJ.E. ambasador Peter Burkhard sa saradnicima.

Delegaciju OEBS-a primio je predsjednik Vijeća dr. Sulejman Ugljanin.

Nakon održanog sastanka NJ.E. gospodin Burkhard izjavio je da je OEBS pomno pratio izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće kao i cjelokupnu situaciju vezanu za izbor vijeća.

Ambasador Burkhard je istakao njegovo lično zadovoljstvo i zadovoljstvo OEBS-a jer su izbori rezultirali ustanovljavanjem jednog jedinstvenog i funkcionalnog Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Ambasador Burkhard je naveo da je upoznat o radu Vijeća jer se više puta sastajao sa predsjednikom Vijeća nakon održanih izbora, također je naglasio da se prvi put susreću u sjedištu Vijeća u Novom Pazaru i izrazio zadovoljstvo što je posjetio Vijeće i u razgovoru sa predsjednikom Vijeća dobio dobre i interesantne informacije o aktivnostima Vijeća na promovisanju bošnjačkih nacionalnih interesa.

Ambasador Burkhard je prenio da ga je predsjednik Ugljanin obavijestio da je BNV aktivno uključeno u rad radnih grupa u Skupštini Srbije i da Vijeće i na taj način promoviše interese Bošnjaka.

Šef Misije OEBS-a je upoznao javnost da je od strane predsjednika Vijeća upoznat o jednoj interesantnoj ideji u budućnosti o kojoj će biti više riječi kada za to dođe vrijeme.

Gospodin Burkhard je poželeo puno sreće i uspjeha u radu i predsjedniku Ugljaninu na promovisanju interesa Bošnjaka u Republici Srbiji.

Predsjednik Ugljanin je izjavio da dolazak šefa misije OEBS-a, jedne od najvećih evropskih organizacija, u Bošnjačko nacionalno vijeće najviše legalno i legitimno predstavničko tijelo Bošnjaka birano na neposrednim izborima, predstavlja veliku čast za Bošnjake.

Predsjednik Ugljanin je izrazio zadovoljstvo što je imao priliku da šefu misije OEBS-a upozna sa aktivnostima Vijeća u pet oblasti na kojima vijeća bazira svoj rad.

Predsjednik Ugljanin je rekao da Vijeće, pored osnovnih dužnosti propisanih zakonom, radi i aktivno učestvuje u reformi političkog sistema, izradi Akcionog plana za nacionalne manjine za poglavlja 23. i 24. za pristupanje Srbije Evropskoj uniji kao i izradi novog krovnog manjinskog zakona. Predsjednik Ugljanin je rekao da Vijeće za svaku od navedenih aktivnosti ima konkretne prijedloge.

Komentarišući zakonodavni okvir koji se odnosi na manjinske nacionalne zajednice predsjednik Vijeća je izjavio da država i državni moćnici zbog loših zakonskih rješenja i nepostojanja kaznenih odredbi gdje god mogu gaze manjinska prava ili onemogućavaju ostvarivanje manjinskih prava.

Predsjednik Vijeća je upoznao ambasadora Burkharda da se aktivno radi i lobira na usvajanju rezolucije o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u Skupštini Srbije i to predstavio kao obavezu koja proističe iz pripadnosti bošnjačkoj naciji.

Dr. Ugljanin je upoznao njegovu ekselenciju Burkharda sa aktivnostima na polju promocije turizma i očuvanja životne sredine odnosno formiranju nove evropske regije na Balkanu i da se oko te ideje okupilo 32 opštine sa ciljem formiranja jedinstvene turističke ponude europskim turistima koji žele atraktivan i naučni turizam i da tu vrstu turizma mogu da nađu u balkanskim državama.

Govoreći o tom projektu predsjednik je naglasio da je važan preduslov za njegovu uspješnu realizaciju da balkanske države koje su obuhvaćene projektom omoguće turistima slobodu kretanja samo sa ličnom kartom, lak i brz pristup internetu i mobilnoj telefoniji i garantovanje opšte sigurnosti.

Predsjednik je naglasio da taj projekat vodi „Sandžačka kuća“, kuća koja je osnovana u Briselu 7. decembra 2011. godine i da ona predstavlja zajedničku instituciju sandžačke prekogranične regije

Predsjednik Ugljanin je naglasio da je glavni cilj projekta da narodi i države koji su u prošlosti vodili ratove imaju mnogo zajedničkih želja i interesa i da je potrebno te zajedničke interese i želje promovisati da budu nešto zajedničko na čemu će se okupiti i doći mnogi turisti iz evropske unije.

Sastanku su u ime Vijeća prisustvovali i predsjednik Izvršnog odbora Vijeća prof.dr. Hasim Mekić i sekretar Vijeća Ahmedin Vijeća.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.