NAGRADNI KONKURS ZA AUTORSKU PJESMU

Sjenička konferencija je historijski događaj koji ima izuzetnu važnost u borbi sandžačkih Bošnjaka za opstanak i ostvarenje svojih prava. Povodom obilježavanja stogodišnjice od ovog događaja, sa ciljem očuvanja, njegovanja i jačanja nacionalnog identiteta Bošnjačko nacionalno vijeće raspisuje

 

NAGRADNI KONKURS ZA 
AUTORSKU PJESMU

 

PROPOZICIJE:

 • Tekst pjesme mora biti na temu Sjenička konferencija i treba da ima književnu vrijednost;
 • Pjesma može pripadati različitim stilovima (izuzev turbo-folku);
 • Pjesma može biti različitog karaktera, ali sa visokom estetskom vrijednošću;
 • Demo snimak pjesme mora biti visokog kvaliteta u mp3 ili wav formatu;
 • Uz demo snimak potrebno je dostaviti poetski tekst pjesme u word ili txt formatu i kontakt podatke.

 

TEHNIČKI DETALJI KONKURSA:

 • Konkurs traje od 01. jula do 5. avgusta 2017. godine;
 • Pravo učešća imaju sva lica;
 • Demo snimak autorske pjesme, poetski tekst i kontakt podaci dostavljaju se Glavnom uredu Vijeća na e-mail adresu ured@bnv.org.rs ili običnom poštom (snimljeni na CD-u) na adresu 28. Novembar bb, 36300 Novi Pazar, Republika Srbija;
 • Pristigle autorske pjesme ocjenjivaće stručni žiri, a rezultati konkursa biće poznati 7 dana po njegovom završetku;
 • Autoru/autorima pobjedničke pjesme biće dodijeljena nagrada u iznosu od 100.000,00 dinara.
 • Autor je dužan da pri preuzimanju nagrade popuni Izjavu o izvornosti i prenošenju autorskih prava, koju možete preuzeti ovdje (Izjava o izvornosti i prenošenju autorskih prava).