Nedopustiv položaj sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji

U organizaciji misije OEBS-a u Srbiji i Foruma za etničke odnose juče je u Beogradu održana konferencija na temu “Uloga i značaj nacionalnih vijeća u Srbiji”. U radu skupa učestvovali su i predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Učestvujući u raspravi Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i narodni poslanik Esad Džudžević je ukazao na nedopustiv položaj i onemogućavanje ostvarivanja ustavom i zakonima garantovanih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji.

Džudžević je ovom prilikom skrenuo pažnju i na činjenicu da Vlada Srbije koristi nekonstituisanje novog saziva Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao alibi za uskraćivanje prava Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici u Srbiji.
Predsjenik BNV je, takođe, rekao da resorno ministarstvo izbjegava da raspiše ponovne izbore za BNV i da zakaže novu konstitutivnu sjednicu čime dodatno težava i krši proces ostvarivanja ustavom i zakonom garantovanih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji.

Kao razlog ovakvog ponašanja države Džudžević vidi monoetnički princip na kojem je zasnovana Srbija kao pilitička zajednica. Time je Bošnjacima u Srbiji uskraćeno pravo ostvarivanja kolektivnih i identitetskih prava.

Na kraju zasjedanja ovog skupa usvojen je završni dokument u kojem su predložene preporuke za unaprjeđenje manjinske politike i ostvarivanja uloge nacionalnih vijeća manjinskih naroda u Republici Srbiji. Završni dokumnet predstavlja svojevrsnu sintezu okruglih stolova održanih tokom oktobra i novembra ove godine u Novom Sadu, Subotici, Boru, Preševu i Novom Pazaru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.