Nepravilnosti u izdavanju ličnih karti i pasoša pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice

Povodom uočenih nepravilnosti u postupku izdavanja ličnih dokumenata Bošnjaka, Bošnjačko nacionalno vijeće vrši prikupljanje izjava kojima je na bilo koji način ugroženo neko od osnovnoh nacionalnih prava.

Naime, Bošnjačkom nacionalnom vijeću (Nacionalni savjet bošnjačke nacionalne manjine) obratio se veliki broj građana, pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, sa izjavama koje se odnose na kršenje osnovnih ljudskih i manjinskih prava garantovanih ustavom, zakonima i međunarodnim standardima.

1) U kompjuterskim programima koji se koriste u policijskim stanicama u sandžačkim opštinama, u kojima se upisuju podaci o građanima u klasifikaciji nacionalnosti ne postoji nacionalnost Bošnjak čime je prkršen član 79. Ustava Republike Srbije, član 1. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, član 11. Okvirne konvencije Savjeta Evrope, i ako se se na posljednjem popisu stanovništva održnom od 1. do 15. aprila 2002. godine, 136.087 građana izjasnilo kao Bošnjaci.

2) U opštinama u Sandžaku nova lična karta izdaje se samo na ćiriličnom pismu, mada je u tim opštinama u ravnopravnoj službenoj upotrebi bosanski jezik i latinično pismo, čime su prekršeni član 18. i 79. Ustava Republike Srbije, član 9. i 11. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, i član 11. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

3) U putnim ispravama u rubrici „državljanstvo“ ispisuje se „srpsko“, umjesto „državljanstvo Republike Srbije“, čime je prekršen član 38. Ustava Republike Srbije i član 1. Zakona o državljanstvu.

4) Prilikom upisivanja podataka o adresi građanina, ne poštuju se odluke organa jedinica lokalne samouprave o promjeni naziva ulica, čime je prekršen član 79. Ustava Republike Srbije, član 11. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, član 22. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, i član 11. Okvirne konvencije Savjeta Evrope.

Popunjenu izjavu distavite u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća ul. 28. Novembra bb u Novom Pazaru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.