Blagdani

Nacionalni blagdani sandžačkih Bošnjaka su: Dan bošnjačke nacionalne zastave, Dan Sandžaka i Dan sjećanja. Osim ovih, kao tradicionalni vjerski i kulturni blagdani slave se i Ramazanski i Kurbanski bajram.

Bošnjački nacionalni blagdani utvrđeni su Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća na III redovnoj sjednici Vijeća, održanoj u Novom Pazaru, 11. maja 2004. godine (11. jul – Dan sjećanja nacionalnim blagdanom proglašen je na III vanrednoj sjednici Vijeća, 10. jula 2005. godine).

Nacionalni praznici sandžačkih Bošnjaka potvrđeni su Odlukom Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine od 23. decembra 2005. godine („Službeni glasnik RS“, br. 23/06).

Dan bošnjačke nacionalne zastave (11. maj)

Dan bošnjačke nacionalne zastave je najveći nacionalni praznik sandžačkih Bošnjaka. Obilježava se 11. maja, na dan kada je, 1991. godine u Novom Pazaru, osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka (bivše Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka).

Dan Sandžaka (20. novembar)

Dan Sandžaka obilježava se 20. novembra, u znak sjećanja na osnivanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka (ZAVNOS), u Pljevljima 1943. godine.

Dan sjećanja (11. jul)

Dan sjećanja je nacionalni blagdan sandžačkih Bošnjaka u znak sjećanja na genocid izvršen nad Bošnjacima, u Srebrenici 1995. godine. Odluka o proglašenju ovog dana za nacionalni blagdan donijeta je na III vanrednoj sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, održanoj 10. jula 2005. godine, a povodom desetogodišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

U obrazloženju ove odluke istaknuto da je pravosnažnom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupku protiv generala Radislava Krstića, već dokazano da je izvršen zločin genocida nad Bošnjacima, te da su oba doma američkog Kongresa, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope i Evropski parlament donijeli rezolucije kojim se zločini nad bošnjačkim narodom kvalifikuju kao genocid i najveći zločin protiv civilnog stanovništva od završetka drugog svjetskog rata.

Simbolično, 11. jul se obilježava i kao Dan sjećanja na bošnjačke žrtve otmica u Sjeverinu (22. 10. 1992. god.), Bukovici (16. 02. 1993.) i Štrpcima (27. 02. 1993. god.) u pribojskoj i pljevaljskoj opštini u Sandžaku, kao i na sve ostale bošnjačke žrtve tokom historije (Starčeviće, Šahovići i dr.).