Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

BNV OSUĐUJE POKUŠAJE IZMJENA SADRŽAJA NASTAVE NA BOSANSKOM JEZIKU

Bošnjačko nacionalno vijeće osuđuje posljednji pokušaj Nacionalnog prosvjetnog savjeta da ospori sadržaje bitne za nacionalni identitet Bošnjaka u Sandžaku, a naročito one koji se odnose na bošnjačku historiju, književnost i ime bosanskog jezika. 
 
U posljednjim osporavanjima sadržaja nastave na bosanskom jeziku javlja se Veroljub Ilić ispred Srpskog filozofskog društva, član Nacionalnog prosvjetnog savjeta koji na drzak način osporava suštinske sadržaje bošnjačke književnosti, ime maternjeg jezika Bošnjaka  i historijske činjenice o počinjenom genocidu u Srebrenici i time duboko vrijeđa Bošnjake u Sandžaku.
 
Bošnjačko nacionalno vijeće je najviše predstavničko tijela Bošnjaka u Srbiji i organ manjinske samouprave koji ima autonomno pravo da utvrđuje suštinske sadržaje nastave na bosanskom jeziku bitne za očuvanje nacionalnog identiteta Bošnjaka u Srbiji. 
 
Pozivamo ostale članove Nacionalnog prosvjetnog savjeta da se što prije ograde od ekstremno nacionalističkog mišljenja i stava pomenutog Veroljuba Ilića jer smatramo da on ne zastupa mišljenje većine članova ovog savjeta.
 
Također, pozivamo NPS da u što kraćem roku izda mišljenje na reformisane nastavne planove i programe za osnovno  i srednje obrazovanje na bosanskom jeziku.
 
Podsjećamo da je reforma nastavnih planova i programa uslovljena rokovima  i da će blagovremeno mišljenje NPS-a na reformisane planove i programe ubrzati proces izrade i štampanja udžbenika za 4. i 8. razred osnovne i 4. razred srednje škole. 
 
Na mišljenje Veroljuba Ilića odgovorio je prof. dr. Sead Šemsović, autor velikog broja nastavnih planova i programa i udžbenika koji se koriste u nastavi na bosanskom jeziku. Odbor za obrazovanje na bosanskom jeziku BNV-a je u potpunosti podržao stav i mišljenje prof. dr. Seada Šemsovića. 
 
Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća akademsku zajednicu u Srbiji da su građenje sopstvenog kulturnog identiteta na negiranju tuđeg i vjerovanje u postojanje superiorne kulture, jezika ili nacije najveće zablude kojima se može voditi jedno društvo.

Dopis BNV upućen ministarki za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog:
http://bnv.org.rs/fajlovi/RB_295-01-2021_-_dopis_za_Min._za_ljudska_i_manjinska_prava_PNU_-_NPS_-1.pdf

Stav Veroljuba Ilića:
http://bnv.org.rs/fajlovi/04._Stavčlana_NPS_na_programe_za_Bosanski_jezik__(002).pdf

Odgovor dr. Šemsovića:
http://bnv.org.rs/fajlovi/04._Odgovor_prof._Šemsovića_na_dopis_člana_NPSa.pdf
 
 

Povezane objave

Close
Close