Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

BNV zahtijeva zaštitu kulturne i historijske baštine Bošnjaka

Bošnjačko nacionalno vijeće je utvrdilo nišane za kulturno dobro od posebnog značaja Odlukom o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2013 i 82/2016), a u skladu sa članom 18. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. 

 

Kontinuirana devastacija nadgrobnih spomenika na „Gazilaru“, najvećem muslimanskom groblju u Novom Pazaru, kao i drugim muslimanskim grobljima, predstavlja trajno brisanje tragova kulturne i historijske baštine Bošnjaka. 

 

Izražavamo duboku zabrinutost zbog postupaka koji ukazuju da se ne pruža adekvatna zaštita naše kulturne baštine, i kao takvi upereni su protiv bošnjačkog naroda i njegovog postojanja na prostoru Sandžaka, te su u suprotnosti sa univerzalnim civilizacijskim i kulturnim tekovinama. Krivični zakonik Republike Srbije propisuje kao teži oblik krivičnog djela uništavanje kulturnih dobara. Za ovaj oblik djela zaprijećena je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina. 

 

U postupku izdavanje dozvole za premještanje nepokretnog kulturnog dobra, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, potrebno je prethodno mišljenje Bošnjačkog nacionalnog vijeća. 

 

Smatramo da nijemo posmatranje ovog problema nije opcija, te pozivamo sve nadležne organe, a posebno Grad Novi Pazar i JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar kojem je povjereno upravljanje grobljima te Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, da zajedničkim naporima i djelovanjem sačuvamo vrijednosti i dostojanstvo naših predaka. 

Apelujemo i na međunarodne organizacije i institucije da jasno prepoznaju ovakve postupke i preduzmu adekvatne radnje u rješavanju problema.

 

Bošnjačko nacionalno vijeće, kao krovna institucija Bošnjaka u Republici Srbiji, oštro osuđuje uništavanje nadgrobnih spomenika i traži od nadležnih institucija da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se zaštitili i sačuvali nišani, a time i kulturni i historijski korijeni Bošnjaka.


Povezane objave

Close
Close