Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

UČENJE NA DALJINU NA BOSANSKOM JEZIKU - SEDMIČNI OPERATIVNI PLAN

Sedmični operativni plan za nastavni predmet Bosanski jezik i Bosanski jezik i književnost. 

I razred osnovne škole:
 
159. "Medeni", Ahmet Hromadžić, obrada
160. "Medeni", Ahmet Hromadžić, utvrđivanje
161. "Macan i maca", narodna pjesma, obrada
162. Kazivanje napamet naučenih stihova, vježbanje
163. Lisica i roda", narodna basna, obrada
 
II razred osnovne škole:
 
159. Provjera znanja (vrste riječi)
160. "Zlatna kantica",Oton Župančić
161. "Zlatna kantuca" Oton Župančić
162. Pravopis - upotreba velikog slova
                     
III razred osnovne škole:
 
Utorak 12. 11. 2020. ,,Golubovo krilo“ – Ahmet Hromadžić- obrada
Srijeda 13. 11. 2020. ,,Golubovo krilo“ – Ahmet Hromadžić – utvrđivanje 
Četvrtak 14. 11. 2020. Pričanje na osnovu datog početka slikom – vježbanje
Petak 15. 11. 2020. Građenje riječi – vježbanje 
 
IV razred osnovne škole:
 
Lektira „Patuljak vam priča“, Ahmed Hromadžić - Obrada 
Lektira „Patuljak vam priča“, Ahmed Hromadžić - Obrada
Lektira „Patuljak vam priča“, Ahmed Hromadžić - Utvrđivanje 
Red rečeničnih članova u rečenici - Obrada  
„Aska i vuk“, Ivo Andrić - Obrada 
 
V razred osnovne škole:
 
utorak, 12.05.2020. - Pravopisna pravila
srijeda, 13.05.2020. - Vrste rijeci
četvrtak, 14.05.2020. - Abdulah Sidran, Dok se dvoje svađaju, treći se koristi (poučni skeč)
petak, 15.05.2020. - Ahmet Hromadđić, Vodeni cvjetovi

VI razred osnovne škole:

12.05.2020. Književnost: "Skeledžija", Meša Selimović - obrada
13.05.2020. Književnost: "Skeledžija", Meša Selimović - utvrđivanje
14.05.2020. (ispunjen nedjeljni fond časova za nastavni predmet)
15.05.2020. Sinonimi, antonimi, homonimi,deminutivi, augmentativi - utvrđivanje
16.05.2020. "Abdulah-paša u kasabi", Alija Nametak - obrada (AKO JE SUBOTA RADNA)
 
VII razred osnovne škole:
 
12.5. - Naporedni odnosi među nezavisnim rečenicama - obnavljanje
13.5. - Obnavljanje pravopisnih pravila
14.5. - Humorističkim perom o svom odjeljenju, domaći zadatak

VIII razred osnovne škole:

12.05.- analiza pismenog zadatka
13.05.- ispravak cetvrtog pismenog zadatka
14.04.- Knjizevnost: “Moja soba” Aladin Lukač
15.05.- (ispunjen nedjeljni fond časova za nastavni predmet)

II razred srednje škole:

12.05.2020. (utorak), Slovenački romantizam; Prešern: "Sonetni vijenac"
13.05.2020. (srijeda), Srpska romantičarska lirika
14.05.2020. (četvrtak), Romantičarska lirika Radičevića, Zmaja, Jakšića i Kostića
15.05.2020. (petak), Bošnjački romantizam

Povezane objave

Close
Close