Vijesti

OBRAZOVANJE BOŠNJAKA U SANDŽAKU

Bošnjačko nacionalno vijeće je organizovalo tribinu „Obrazovanje Bošnjaka u Sandžaku“ na kojoj je bilo riječi o uspjesima nastave na bosanskom jeziku od njenog uvođenja do danas.

ČVRŠĆA SARADNJA IZMEĐU BNV I BZK PREPOROD

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća na čelu sa predsjednicom dr. Jasminom Curić posjetila je Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” i tom prilikom se susrela sa prof. dr. Sanjinom Kodrićem, predsjednikom ove organizacije.

NAZIVI BOŠNJANIN, BOŠNJAK, BOSANAC SU SINONIMSKI NAZIVI ZA MATIČNI NAROD BOSNE

Polazeći od činjenice da se u našoj javnosti, ali i u susjednim državama, često pogrešno postavljaju dileme u javnosti o nazivu matičnog naroda Bosne I Hercegovine, predsjednik Savjeta VKBI za bosanski jezik i kniževnost prof.dr. Dževad Jahić ukratko je, sa filološkog i lingvističkog naučnog stanovišta pojasnio nazive Bosna, Bošnjanin, Bošnjan, Bošnjak, Bosanac, Bosanski jezik.

Close
Close