Vijesti

FREEDOM HOUSE: SRBIJA VIŠE NIJE DEMOKRATSKA ZEMLJA

Jačanje korupcije i uticaja privatnih interesa, zloupotreba moći i taktike strahovlade predsjednika Aleksandra Vučića doveli su do toga da Srbija prvi put od 2003. godine ispadne iz kategorije demokratskih država, zaključak je međunarodne organizacije Freedom House. Ova organizacija ističe i da je u Srbiji došlo do porasta visoke korupcije koja se ne kažnjava i veće kontrole medija.

Close
Close