Obraćanje predsjednika Vijeća na svečanoj sjednici

Obraćanje predsjednika Vijeća na Svečanoj sjednici povodom posjete predsjednika Republike Turske Recep Tayyip Erdoğana, 11. oktobra 2017. godine:

“Poštovani Predsjedniče Republike Turske,
uvaženi ministri u Vladi Republike Turske,
uvaženi poslanici Velike Narodne Skupštine Republike Turske,
poštovani vijećnici, narodni poslanici u skupštini Srbije,
predsjednici sandžačkih opština i grada Novog Pazara,

 

Dragi prijatelji,

Dobro došli u Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše predstavničko tijelo bošnjačkog naroda u Republici Srbiji. Vašim dolaskom ukazali ste veliku čast građanima Sandžaka i svim Bošnjacima u Republici Srbiji.

Najprije želim da Vas ukratko upoznam sa nadležnostima i aktivnostima Vijeća.

Članovi Bošnjačkog nacionalnog vijeća birani su na direktnim i neposrednim izborima u Republici Srbiji.

Bošnjačko nacionalno vijeće je ovlašćeno da zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere u vezi sa svim pitanjima koja su vezana za status, identitet i prava Bošnjaka u Republici Srbiji.

Po zakonu Bošnjaci u Srbiji imaju pravo na manjinsku samoupravu u oblasti obrazovanja, jezika i pisma, kulture i informisanja. Bošnjaci imaju pravo na saradnju i zajedničke projekte sa svojim sunarodnjacima i srodnim narodima u svijetu, sa kojima imaju zajednički jezik, vjeru, kulturu i  kulturno-historijsko nasljeđe, bez ograničenja.

Bošnjaci Sandžaka i građani Turske porijeklom iz Sandžaka, predstavljaju most saradnje između Srbije i Turske. Očekujemo da će sandžačka dijaspora koja je u Republici Turskoj postigla veliki uspjeh u privredi, iskoristiti sve povoljnosti dobre međudržavne saradnje Srbije i Turske i naći interes da investira u razvojne projekte u Sandžaku.

U tom smislu raduje nas činjenica da su međudržavni odnosi i saradnja Srbije i Turske postigli najviši nivo u novijoj historiji.

Zahvaljujući Vama, gospodine Predsjedniče, i Vašim saradnicima Republika Turska je postala jedna moderna, demokratska, ekonomski razvijena zemlja.

Bošnjaci Sandžaka nacionalno svjesni, politički zreli i dobro organizovani od 1990. godine kada je počeo raspad bivše SFRJ, uzeli su aktivno učešće u svim mirovnim procesima, mirovnoj konferenciji u Hagu, Londonu i Ženevi.

Bošnjaci Sandžaka, ponosni na svoje evropsko porijeklo i svoju islamsku vjersku pripadnost, čvrsto su vezani za svoj bošnjački nacionalni i Sandžački regionalni identitet.

Bošnjaci Sandžaka već punih 27 godina preko svojih legitimnih predstavnika kroz institucije sistema aktivno učestvuju u demokratskim procesima u Srbiji.

Bošnjački predstavnici u Vladi Republike Srbije, od 2008. – 2014. godine kroz sandžački model i koncept održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja, postigli smo velike rezultate u 48 nerazvijenih opština u Srbiji. Pri čemu je TIKA – Turska agencija za saradnju i razvoj bila jedan od ključnih partnera i dala veliki doprinos ovom našem uspjehu. Koristim priliku, gospodine predsjedniče, da Vam kao osnivaču TIKE zahvalim na tome.

Bošnjaci Sandzaka , evropski žive, evropski misle, evropski rade i aktivno su uključeni u sve evropske i evro atlanske integracije.

Zato sa punim pravom očekujemo razumjevanje Srbije i Evropske unije da u procesu evropskih integracija kroz saradnju Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, i dijalog Srba i Bošnjaka trajno riješimo status Sandžaka i status Bošnjačkog naroda, koji je autohton u Sandžaku a u Srbiji čini brojčanu manjinu.

Bošnjačko nacionalno vijeće ima planove za osnivanje kvalitetnih obrazovnih ustanova za vaspitanje i obrazovanje  mladih na svim nivoima, od obdaništa do univerziteta. Zatim, za izgradnju institucija kulture za očuvanje i unapređenje bošnjačkog nacionalnog identiteta i kulturno historijskog naslijeđa. Za osnivanje informativnih institucija i glasila na bosanskom i turskom jeziku. Za sve to je potreban stabilan izvor finansiranja koji danas nemamo zbog velike nerazvijenosti, nepostojanja adekvatne infrastrukture i visokog procenta nezapošljenosti.

Zato u  vrh naših prioriteta je stvaranje uslova za brzi ekonomski razvoj Sandzaka, izgradnjom putne, komunalne i energetske infrastrukture kako bi stvorili povoljan stimulativni ambijent za privredni i ekonomski razvoj.

Poštovani Predsjedniče Republike Turske, uvaženi ministri, narodni poslanici, dragi prijatelji, koristim ovu priliku da uputim poziv privrednicima iz Republike Turske da iskoriste povoljnosti potpisanih međudržavnih sporazuma sa Srbijom i nađu svoj ekonomski interes za investiranje u Sandžak, kako bi mladi visokoobrazovani ljudi dobili šansu da pokažu svoje sposobnosti i kvalitete i obezbede sebi opstanak u Sandzaku.

Hvala vam na pažnji i želim vam svako dobro!”

 

 

Boşnak Millî Maclisi'nin Başkanı Dr.Süleyman Uglanin'in  Hitabı

 

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı,
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Bakanları,
Türkiye Büyük Millet Maclisi'nin Sayın Milletvekilleri,
Sırbistan Meclisi'nin Sayın Milletvekilleri,
Sancak'taki Blediyelerin ve Yeni Pazar'ın Sayın Başkanları,

 

Değerli Dostlarım,

            Sırbistan Cumhuriyeti'ndeki Boşnakların en yüksek siyasî teşkilâtı olan Boşnak Millî Meclisi'ne hoş geldiniz. Buraya gelmekle Sancak vatandaşlarına ve Sırbistan'daki tüm Boşnaklar'a şeref bahşetmiş oldunuz.

            Öncelikle, meclisimizin yapısı ve faaliyeti hakkında bilgi vermek istiyorum.

            Boşnam Millî Meclisi'nin üyeleri, Sırbistan'daki serbest ve doğrudan seçimler ile seçilirler.

Boşnak Millî Meclis, Sırbistan'daki Boşnaklar'ın konumu, kimliği ve hakları ile ilgili bütün meselelerde tutum belirlemek, meseleri ortaya koymak ve tedbirler almakla yetkilidir.

Mevcut kanunlara göre, Sırbistan'daki Boşnaklar azınlık olarak eğitim, dil ve edebiyat, kültür ve bilişim konularında özerklik hakkına sahiptirler. Boşnaklar, Dünya'daki bütün milletdaşları ve dil, din, kültür ve tarih mirası ile ilişkili oldukları tüm akraba milletlerle ortak projeler üzerinde sınırsız işbirliği hakkına sahiptirler.

Bu itibarla, Sancak Boşnakları ve Sancak kökenli Türk vatandaşları, Sırbistan ile Türkiye arasında bir işbirliği köprüsünü teşkil etmektedirler. Türkiye'de çlok başarılı olmuş Sancaklı iş adamlarının, Sırbistan ile Türkiye arasındaki iyi münesebet ortamının imkânlarından faydalanacakları ve Sancak'ta gelişmeye yol açacak işlerde yatıtırım yapmağa hevesleneceklerini umuyoruz.

Buradan bakıldığında, Sırbistan ile Türkiye arasındaki münasebetlerin tarihteki en yüksek seviyeye gelmiş olması bizi çok sevindirmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı, sizin ve arkadaşlarınızın sayesinde Türkiye, modern, zengin ve gelişmiş bir ülke olmayı başarmıştır.

Sancaklı Boşnaklar, Sosyalist Federe Yugoslavya Cumhuriyeti'nin dağılmaya başladığı 1990 yılından itibaren, siyaseten şuurlu, tecrübeli ve çok iyi teşkilatlanmış hâle gelmişler ve bu arada Londra, Lahey ve Cenevre şehirlerinde düzenlenmiş olan barış faalietinin her türlüsene faal olarak katışlmışlardır.

Avrupalı geçmişleri ve İslâm aidetleri ile şeref duymakta olan Sancaklı Müslümanlar, Boşnak millî kimliklerine ve Sancağa sıkı sıkıya bağlıdırlar.

Sancaklı Boşnaklar, 27 yıldan beri, meşru temsilcileri ve meşru kurumlar aracılığı ile Sırbistandaki demokratik çalışmalara yoğun bir şekilde katılmaktadırlar.

2008-2014 yılları arasında, Sırbistan Meclisi'ndeki Boşnak temsilcileri, az gerlişmiş bölgelerin sürdürülenilir gelişesini temin için Sancak modelini ve anlayışını esas alarak Sırbistan'ın gelişmemiş 48 belediyesinde önemli başarılar elde etmişlerdir. Bu çalışada TİKA, ana ortaklarımızdan olmuş ve başarımıza büyük katkıda bulunmuştur. Bu vesile ile, Sayın Cumhurbaşkanı, TİKA'nın destekçisi olmanız dolayısıyla, size teşekkür etmek istiyorum.

Sancaklı Boşnaklar Avrupa tarzında düşünmekte, çalışmakta ve yaşamaktadırlar. Biz, Avrupa ve Avro-Atlas işbirliği çalışmalarının tümüne faal olarak katılmaktayız.

Bu itibarla, Avrupa entegrasyonu süreci içerisinde Sırbistan'ın Bosna-Hersek ile olacak işbirliği ve Sırp-Boşnak diyaloğu sayesinde Sancağın ve Boşnak Millî meselesinin kalıcı çözümü yolunda Sırbistan'dan ve AB'nden tam anlayış bekleme hakkını kendimizde görüyoruz.

Boşnak Millî Meclisi, her seviyedeki gençlerin terbiyesi ve öğretimi için, çocuk yuvasından üniversiteye kadar olmak üzere, gerekli ve nitelikli kurumların teşkili için tasarılar üzerinde çalışmaktadır. Bunun bir devamı olarak, Boşnak dili ve kültür-tarih mirasının ürünü olan kimliğimizinkorunması ve geliştirilmesi için gerekli kurumlar üzerinde de çalışılmaktadır. Boşnakça ve Türkçe eğitim verecek ve yayın yapacak iletişim ve bilişim kurumlarına da ihtiyaç vardır. Ancak, bütün bünlar için istikrarlı bir iktisadî kaynağın ihtiyacına muhtaç olunduğunıu biliyoruz. Ne yazık ki, geri kalmışlık, yetersiz alt yapı ve yüksek işsizlik yüzünden bunlara sahip olamadık.

Bu sebeple, Sancakta hızlı bir iktisadî gelişmeye yol açacak yol, belde ve enerji alanlarındaki alt yapının inşası ile müsait bir iktisadî ve sınayî ortamın teşkili en önemli önceliğimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri, değerli dostlaım, bu vesile ile Türkiye'deki iş adamlarını, Sırbistan ile imzalanmış vaadedici antlaşmalardan yararalanarak Sasncak'ta yatırım yapmaları ve bu yolla hem kazanç temin etmelerini, hem de yüksek eğitim sahibi gençlerimize imkân vererek kabiliyetlerini gösterme fırsatını vermelerini ve sancak'ta kalmaları için destek vermelerini istirham ediytorum.

Sabrınız için teşekkür eder, hayırlar dilerim.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.