OBUKU NASTAVNIKA NASTAVLJA DUNP

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je danas dopis Ministarstvu prosvjete nauke i tehnološkog razvoja, školskim upravama i direktorima srednjih i osnovnih škola koji Vam prenosimo u cjelosti:

„Povodom obavještenja koje je dostavljeno obrazovno-odgojnim ustanovama u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici o pohađanju obuke za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola za izvođenje nastave na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim školama koju organizuje i ove godine Državni univerzitet u Novom Pazaru, obavještavamo Vas o sljedećem:
Bošnjačko nacionalno vijeće je tokom 2013. i 2014. organizovalo u više navrata polaganje testa o poznavanju bosanskog jezika, po studijskom programu visokoškolske ustanove, i izdalo validne sertifikate nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola o poznavanju bosanskog jezika za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada na bosanskom jeziku, u skladu sa članom 121. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011 i 55/2013), odnosno u skladu sa članom 141. istog Zakona objavljenog u „Sl. glasniku RS“ br. 88/2017. godine.
Krajem 2014. godine obavješteni smo od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja da će ubuduće Državni univerzitet u Novom Pazaru organizovati pohađanje obuke za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih za izvođenje nastave na bosanskom jeziku, a shodno tome, nakon završene obuke, Državni univerzitet će izdavati sertifikate nastavnicima i stručnim saradnicima.
U skladu sa navedenim, svi nastavnici koji nisu dobili sertifikat od Bošnjačkog nacionalog vijeća zaključno sa 11.9.2014. godine, mogu se prijaviti na DUNP za pohađanje obuke kako bi dobili sertifikat za izvođenje nastave na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim školama.
Nastavnici i stručni saradnici koji su stekli srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (u ovom slučaju na bosanskom jeziku), u skladu sa članom 141. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik br. 88/2017), nisu u obavezi da pohađaju obuku za nastavnike i stručne saradnike za izvođenje nastave na bosanskom jeziku.“

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.