Osuda novog talasa naručene i orkestrirane medijske kampanje srpskih medija protiv BNV

Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije osuđuje novi talas naručene i orkestrirane medijske kampanje većine srpskih medija uperene protiv Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

U saopćenju koje je medijima uputio Ahmedin Škrijelj, sekretar Vijeća se kaže:

“Očigledan je cilj medijskog satanizovanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća i predsjednika Vijeća od strane većine srpskih medija koji, po nalogu Vlade Republike Srbije, zlonamjernim spinovanjem, iznošenjem kleveta i laži pokušavaju da prije svega zbune Bošnjake ali i cjelokupnu domaću i međunarodnu javnost.

Od svog osnivanja do danas Bošnjačko nacionalno vijeće čvrsto je opredijeljeno za očuvanje mira i stabilnosti i protiv je upotrebe sile za ostvarenje političkih ciljeva ili nametanje političkih rješenja.

U svojim medijskim nastupima predsjednik Vijeća iznosi i zastupa stavove Vijeća koji su sadržani u odlukama koje je Vijeće usvojilo na svojoj sjednici održanoj 01.04.2016.godine.

Gostujući u emisiji „Novi Dan“ na televiziji N1, na postavljeno pitanje novinarke, predsjednik Ugljanin je odgovorio, citiram:

Novinarka: „ Šta je uloga Saveta bezbednosti gospodine Ugljanin?“

Predsjednik Ugljanin: „Da spriječi zločine, da spriječi zlo, da očuva mir. Nama je potrebno da očuvamo mir u Sandžaku.“

Novinarka: „Pa jel rat u Sandžaku ili je na pomolu rat?“

Predsjednik Ugljanin: „Vrlo je blizu, ako budu još jednom doveli neke četnike ili njima slične ljude i nastave ovako da se odnose neprijateljski prema Bošnjacima preko inspekcija, preko inspektora, da reketiraju privrednike, da sprečavaju ljude da rade svoj posao, onda može svašta da se desi.“

Bošnjački narod Sandžaka, čiji status još uvjek nije riješen, nema nacionalnu državu već je prinuđen da preko svojih legitimno izabranih predstavnika ukaže na sve negativne pojave i zatraži pomoć međunarodne zajednice.

Jedino međunarodna zajednica ima snage, mehanizme i autoritet da očuva stabilnost i zaštiti Bošnjake i spriječi novi talas organizovanog državnog terora i nasilja nad Bošnjacima, koji po svoj prilici uveliko spremaju ekstremni srpski nacionalisti iz Vlade Republike Srbije.”

————————————————————————————————————————

CONDEMNATION OF THE NEW WAVE OF ORDERED AND ORCHESTRATED CAMPAIGN OF THE SERBIAN MEDIA AIMED AGAINST THE BOSNIAK NATIONAL COUNCIL

Bosniak National Council most strongly condemns the new wave of ordered and orchestrated campaign of majority of Serbian media aimed against the Bosniak National Council.
Media demonization of the Bosniak National Council and the President of the Council is the obvious aim of the majority of Serbian media, which under the orders of Government of the Republic of Serbia are trying to, before all, confuse Bosniaks and the entire domestic and international public with malicious spins and bringing out slanders and lies.
Bosniak National Council since its establishment, is firmly committed to maintaining peace and stability and it is against the use of force for accomplishing political aims or imposing political solutions.
In his media appearances President of the Council stands and represents views of the Council that are contained in the decisions adopted by the Council on its session from April 1, 2016.
Appearing in the show “Novi Dan”, that was broadcasted on the N1 TV station, on a question asked by the journalist, President Ugljanin has replied, and I quote:
Journalist: “What is the role of UN Security Council, Mr. Ugljanin?”
President Ugljanin: “To prevent crimes, to prevent evil, to maintain peace. We need the maintenance of peace in Sandzak.”
Journalist: “So, is the war ongoing in Sandzak or is the war on sight?”
President Ugljanin: “It’s getting near and if chetniks or similar to them are brought here again and they continue to behave in such hostile manner towards the Bosniaks through inspections, through inspectors, and to racketeer businessmen, to prevent people in doing their business, then everything can happen.”
Bosniak people of Sandzak whose status had not been yet resolved, do not have their own national state (kin-state), and are forced to indicate all of the negative phenomena and to request help from the international community through their legitimately elected representatives.
Only the international community has the power, mechanisms and authority to maintain stability and to protect Bosniaks, and to prevent new wave of organized state terror and violence against Bosniaks, which is presumably being prepared by the extreme Serb nationalists from the Government of the Republic of Serbia.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.