POSJETA DELEGACIJA AMBASADA SAD, KANADE I AUSTRIJE

Predstavnici ambasada SAD, Kanade i Austrije u Srbiji, posjetili su 2. februara 2016. godine u Novom Pazaru, Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji. Ovom posjetom ukazali su veliku čast Bošnjacima u Srbiji. Delegaciju su primili predsjednik BNV, predsjednik Izvršnog odbora i sekretar Vijeća.

Rukovodstvo Vijeća je upoznalo goste sa uslovima života u Sandžaku, aktuelnom političkom situacijom, aktivnostima BNV-a, i odnosom državnih organa prema Bošnjacima.

Gosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima koji opterećuju građane u Sandžaku, kao i pozitivnim kretanjima u ovoj nerazvijenoj regiji. Posebno je naglašen problem visokog stepena nezaposlenosti, koji je dvostruko veći nego u ostalim dijelovima Srbije i odsustvo interesovanja države za investiranje u razvoj ovog kraja.

U razgovoru je naglašena činjenica da Bošnjaci u Sandžaku nailaze na velike prepreke u ostvarivanju svojih Ustavom i zakonom zagarantovanih prava.

Jedan od ključnih vidova diskriminacije nad Bošnjacima u Sandžaku je i neadekvatna zastupljenost Bošnjaka u pravosudnim organima, policiji, i drugim državnim organima sa javnim ovlaštenjima.

Rukovodstvo Vijeća je također upoznalo goste sa nezakonitom privatizacijom Regionalne radio–televizije, čime je uskraćeno pravo Bošnjacima na informisanje na maternjem jeziku.

BNV

——————————————————————————————-

VISIT OF AMERICAN, CANADIAN AND AUSTRIAN EMBASSY

Bosniak National Council, the highest representative body of Bosniaks in Republic of Serbia was visited 2 february 2016 by the representatives of the embassies of USA, Canada and Austria in Serbia. With this visit, great honor was given to Bosniaks in Sandzak. Delegations was received by the president  of the Bosniak National Council,  president of the Executive committee and secretary of the Council.

Head official of the Council acquainted the guests with the living conditions in Sandzak, the current political situation, activities of the Bosniak National Council and relations of state organs towards Bosniaks.

Guests had the opportunity to be acquainted with problems that burden citizens in Sandzak as well as the positive developments in this undeveloped region. The problem of high rates of unemployment which is twice as high as in other parts of Serbia and the absence of state interest for investing in development of this region, were especially emphasized.

A fact that Bosniaks in Sandzak face difficult obstacles in exercising their rights guaranteed by the constitution and laws was pointed out during the talk.

One of the crucial aspects of discrimination against Bosniaks in Sandzak is the inadequate presence of Bosniaks in the judicial authorities, police and other state organs that are holders of public administrative authorities.

Leadership of the Council introduced the guests with the illegal privatization of the Regional radio Television, whereby, the right of Bosniaks to be informed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.