Povezivanje Bošnjaka sa prostora bivše Jugoslavije

Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog Vijeća i narodni poslanik Esad Džudžević uputio je danas institucijama i udruženjima koja okupljaju Bošnjake na prostorima bivše Jugoslavije pismo u kome se između ostalog kaže:

Obavještavamo Vas da smo dobili podršku sa najvišeg mjesta u Sarajevu za našu zajedničku ideju šireg regionalnog povezivanja Bošnjaka na prostorima bivše Jugoslavije u cilju snažnijeg artikulisanja zajedničkih interesa i problema.

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća koju su činili predsjednik Izvršnog odbora BNV Esad Džudžević i potpredsjednik BNV Bajram Omeragić  je 19.03.2007.godine, boravila u Sarajevu i tom prilikom posjetila bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Harisa Silajdžića, koji je podržao našu ideju povezivanja nacionalnih institucija koje okupljaju Bošnjake na širem balkanskom prostoru.

Naime Bošnjaci u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i na Kosovu uživaju status nacionalne manjine ili su na putu da dobiju status nacionalne manjine ili neki drugi status u Crnoj Gori i Sloveniji, dok Bošnjaci Bosne i Hercegovine imaju status konstitutivnog naroda i kao takvi predstavljaju maticu svih Bošnjaka.

Početna ideja da se uskoro održi okrugli sto u Sarajevu na ovu temu, na kome bi se okupili legitimni i relevantni predstavnici nacionalnih institucija i udruženja Bošnjaka iz svih država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, dobila je ovom podrškom sa najvišeg nivoa Bosne i Hercegovine, kao matične države Bošnjaka, gotovo izvjesnu perspektivu sa ciljem formiranja jednog svebošnjačkog foruma. Na tom svebošnjačkom organu raspravljala bi se pitanja u oblastima kao što su nacionalni simboli, standardizacija bosanskog jezika, pitanja zaštite i revitalizacije kulturne baštine, obrazovanja, informisanja i druga pitanja za koja se ocjeni da su važna i da su od zajedničkog nacionalnog interesa.

Novi Pazar                                          Informativnla služba
22.03.2007.god.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.