Radulović: U Registar crkava ili vjerskih zajednica nije upisana ni jedna organizaciona jedinice Islamske zajednice

Ministar vjera u Vladi Republike Srbije, Dr Milan Radulović uputio je pismo predsjedniku Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Esadu Džudževiću u kome se, pored ostalog, kaže:

”Obavještavamo Vas da smo primili i razmotrili Vaše pismo u kome ste iznijeli više zamjerki na ponašanje Islamske zajednice Sandžaka i zatražili odgovore na neka konkretna pitanja u vezi sa pravnim statusom te vjerske zajednice. Shodno članu 18. Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama, donijetog aprila 2006.godine, tradicionalne crkve i vjerske zajednice podnose prijavu Ministarstvu vjera za upis u Registar koja sadrži naziv crkve ili vjerske zajednice, adresu, sjedište crkve ili vjerske zajednice i ime i prezime i svojstvo lica ovlašćenog da zastupa crkvu ili vjersku zajednicu.

Članom 5. Pravilnika i načinu vođenja Registra crkava ili vjerskih zajednica, predviđeno je da se pod imenom Islamska Zajednica u Srbiji, u Registar upisuju legitimni, na osnovu unutrašnjih propisa obrazovani mešihati i muftijstva, kao i organizacione jedinice u njihovom sastavu.

Obavještavamo Vas da do sada u Registar crkava ili vjerskih zajednica nije upisana ni jedna organizaciona jedinice Islamske zajednice”.

Novi Pazar                                                                          Informativna služba
04.01.2007.god.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.