Saopštenje za javnost

Na sjednici Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, održanoj 30.01.2010. godine, donijeta je odluka da se uputi zahtjev i urgencija predsjedniku Vlade i Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine i tim povodom predsjednik Izvršnog odbora BNV gospodin Esad Džudžević uputio je danas pismo gospodinu Mirku Cvetkoviću u kome se kaže:

„Poštovani gospodine Predsjedniče,

Dana 04. 01. 2010. godine, obratili smo Vam se zahtjevom da Vlada Srbije, na prvoj svojoj sjednici, usvoji izmjene i dopune Uredbe o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica, na taj način da šest sandžačkih opština (Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica, Tutin i Novi Pazar) u kojim tradicionalno i u značajnom broju žive pripadnici bošnjačke nacionalne manjine, budu u sastavu jednog regiona i sačinjavaju jednu administrativnu oblast.

Uredbom o nomenklaturi statističkih jedinica od 24. decembra 2009. godine Novi Pazar i Tutin uvršteni su u Centralni, a Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš u  Zapadni statistički region. Na taj način prekršeni su Ustav Republike Srbije, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i dva najznačajnija međunarodna dokumenta u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina ( Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima ), a kojima se zabranjuje preduzimanje mjera koje bi prouzrokovale vještačko mijenjanje nacionalnog sastava stanovništva na područjima gdje pripadnici nacionalnih manjina žive tradicionalno i u značajnom broju, odnosno kojima se otežava konzumiranje prava nacionalnim manjinama.

S obzirom da do današnjeg dana u vezi sa našim zahtjevom nismo dobili nikakav odgovor, pozivam Vas ovom urgenciom na postupanje po istom.

U vezi sa tim tražimm od Vas hitan prijem delegacije Bošnjačkog nacionalnog vijeća (Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine) i organizovanje sastanka na kojem bi učestvovali: Vi, kao predsjednik Vlade i Saveta Republike Srbije za nacionalne manije, ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić, ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, kao i delegacija BNV koju bi sačinjavali predsjednik Izvršnog odbora BNV Esad Džudžević i potpredsjednik IO BNV Muhedin Fijuljanin.”

Kaže se u pismu Esada Džudževića upućenom predsjedniku Vlade i Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, Mirku Cvetkoviću.

U Novom Pazaru,                                         Sekretar
01.02.2010.godine                                      Alma Husić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.