Savjet za odnose sa vjerskim zajednicama

Član 55.

Savjet za odnose sa vjerskim zajednicama bavi se saradnjom sa svim vjerskim zajednicama u Srbiji i organizacijom ostvarivanja vjerskih prava Bošnjaka, u skladu sa Ustavom i zakonom. Broj članova Savjeta za odnose sa vjerskim zajednicama ne može biti manji od 5 ni veći od 11. Sva pitanja od značaja za rad Savjeta utvrdit će se posebnom odlukom Vijeća. Članove Savjeta za odnose sa vjerskim zajednicama imenuje i razrješava Vijeće na prijedlog predsjednika Vijeća ili Izvršnog odbora Vijeća, javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih članova.

Članovi Savjeta za odnose sa vjerskim zajednicama: