ODBORI

Odbor za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma:

 1. Enis Zeković, predsjednik
 2. Nezrina Dolovac, zamjenik predsjednika
 3. Senida Bačevac,član
 4. Dr. Zahida Bibić, član
 5. Adisa Halilović, član
 6. Amela Spahić, član
 7. Maida Korać, član

 

Odbor za obrazovanje na bosanskom jeziku:

 1. Elvira Đekić, predsjednik
 2. Mensur Zukorlić, zamjenik predsjednika
 3. Dino Lotinac, član
 4. Indira Gicić, član
 5. Azra Salković, član
 6. Rizo Demić, član
 7. Ajhana Spica, član

 

Odbor za informisanje:

 1. Dr. Dženeta Bogućanin, predsjednik
 2. Amela Bajrović, zamjenik predsjednika
 3. Medin Halilović, član
 4. Amir Numanović, član
 5. Galib Gicić, član
 6. Alma Nokić, član
 7. Dr. Nedžad Kršić, član

 

Odbor za kulturu:

 1. Mustafa Baltić, predsjednik
 2. Tamera Hoćanin, zamjenik predsjednika
 3. Hamid Šabanović, član
 4. Sabahudin Selmanović, član
 5. Medžid Fakić, član
 6. Albin Škrijelj, član
 7. Metko Krdžović, član

 

Odbor za kontrolu i nadzor ostvarivanja prava Bošnjaka:

 1. Hamza Halitović, predsjednik
 2. Hajro Zogić, zamjenik predsjednika
 3. Amel Papić, član
 4. Eldin Jejna, član
 5. Zakira Smailović, član
 6. Mirza Vesnić, član
 7. Dr. Erkan Hamidović, član

 

Close
Close